نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی نام دوره: اصول سرپرستی مدت زمان دوره: ۸ یا ۱۶ ساعت ( دو روزه ) هدف: آشنایی سرپرستان سازمانها با اصول اولیه هدایت

اطلاعات بیشتر »

مدیریت عمومی

مدیریت عمومی نام دوره: مدیریت عمومی مدت زمان دوره: ۲ یا ۳ روز هدف: آشنایی با مفاهیم مدیریت و زمینه های کاری مدیران و سرپرستان

اطلاعات بیشتر »