نام کارگاه : آشنایی و اجرای آراستگی محیط کار ( 5S )

این کارگاه بصورت درون سازمانی و در قالب 4 روز کاری برای حداکثر 25 نفر از پرسنل سازمان برگزار میگردد و طی آن ضمن آموزش مفاهیم و الزامات آراستگی محیط کار 5S به آنان ، فراگیران با کمک سایر کارکنان واحدهای خود بصورت عملی اقدام به اجرای الزامات و رویکردهای 5S نموده و در نیمه دوم روز آخر دوره ، اقدامات انجام شده هر یک از شرکت کنندگان دوره در واحدهایشان با حضور مدیرعامل شرکت و فراگیران دوره مورد ممیزی و ارزیابی قرار می گیرد .

آراستگی محیط کار یا 5S یکی از مهمترین اقدامات اولیه هر سازمان در جهت بهبود و بهره وری میباشد بگونه ای که شرکتهای ژاپنی از آن بعنوان اصل اولیه در خلق کیفیت و ثروت یاد میکنند.

شرکتهای ژاپنی جهت ایجاد محیط کاری کم هزینه ، خلوت و مرتب و ایمن و پاکیزه با الگو برداری از شرکتهای موفق اروپایی و امریکایی ، اقدام به طراحی و بکارگیری این مدل نمودند و در سایه فوائد بی نظیر آن شرکتهای خود را توسعه دادند .

اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنی ها از صنایع آمریکایی، اروپایی و توسعه آنها الگو برداری کردند، الگوی اولیه از سه دسته صنایع بود:

صنایعی که رعایت بهداشت، تمیزی و نظم زیر ساخت اساسی آنها بود.
مانند: بهداشتی و دارویی، میکروالکترونیک و غذایی

سازمانهای خدماتی که با مشتری تماس مستقیم و نزدیک دارند. اینگونه سازمانها برای بقا باید تمیزی، نظم و سرعت پاسخگویی بالایی داشته باشند.
مانند: هتل ها، سوپر مارکتها، کتابخانه ها و مراکز تفریحی

 سازمانهایی که به مباحثی مانند انسان، ماشین، انسان- کارو انسان – محیط  توجه خاص داشته و در تلاش برای برقراری ارتباط منطقی و سالم بین انسان-ماشین-کار می باشند.

       مانند : کارخانجات تولید قطعات ، لوازم خانگی ، خودروسازی و  خطوط تولیدی

 

حداقل فوائد 5S عبارتند از :

 • ایمنی بشدت بالا میرود

 • کیفیت بالا میرود

 • هزینه ها کاهش می یابد

 • نمایش درون سازمان جهت بهبود تبلیغات و توسعه فروش

 • زمان نصب و راه اندازی دستگاه ها به شدت کاهش می یابد

 • از فضای تولیدی و اداری سازمان به خوبی استفاده میشود

 • هزینه ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز کاهش می یابد

 • هزینه تعمیرات و نگهداری به شده کاهش می یابد

 • رضایت شغلی و تعلق پرسنل افزایش می یابد

 • فریند کاری و زمان تحویل به موقع میکردد

 • اتلاف زمان ، فضا ، مواد و نیروی انسانی تا حد زیادی از بین میرود

 • مشکلات کاری سریع تر شناسایی میگردد

 • ارتباط بین پرسنل و کار گروهی توسعه می یابد

 • مسئولیت پذیری کارکنان در مقابل کمیت و کیفیت را افزایش می دهد

هدف دوره

آشنایی کارکنان سازمان با اصول و عناصر آراستگی محیط کار (5S) بعنوان دریچه ورود به دنیای کیفیت و ثروت و همچنین  نحوی اجرای هر یک از عناصر در محل کار خود و  شناسایی فوائد و کارکرد هر یک از عناصر بوده و همچنین ایجاد آمادگی آنان در جهت ایفای نقش ارزیاب و مربی 5S در سازمان خود و سایر واحدهای مرتبط و همچنین هدایت و برنامه ریزی درونی سازمان جهت اجرای 5S و توسعه ارتباط آن با سایر سیستمها و ابزارهای مدیریتی که در سازمان اجرا شده است و یا در حال اجرا میباشد .

محتوی دوره:

مدت زمان دوره : 4 روزه همراه با کارگاه اجرایی ( دورن سازمانی )

شرایط شرکت کنندگان:

دارابودن حداقل دیپلم

مدیران میانی ، سرپرستان ، مدیران ارشد و مدیران کارخانه و کلیه اپراتور ها