نام دوره: مدیریت تولید و خدمات ناب

این کارگاه درون سازمانی بوده و طی 10 روز یک گروه حداکثر 20 نفره از مدیران ، سرپرستان و اپراتورهای ماهر سازمان تحت آموزش رویکردها و مفاهیم تولید و خدمات ناب قرارگرفته و سپس اقدام به بررسی و آماده سازی واحدهای خود جهت اجرای مفاهیم فراگرفته خواهند نمود . بدیهی است که مدت زمان اجرای کامل آن در یک سازمان با توجه به ابعاد سازمان و عملکرد مسئولانه مدیران متفاوت خواهد بود .

تولید ناب که با نام تولید تویوتا شناخته می شود، به مفهوم تولید بیشتر با صرف منابع کمتر (زمان ، فضا ، فعالیت های انسانی ، ماشین آلات و مواد کمتر) است بطوری که به مشتریان چیزی عرضه شود که آنها می خواهند و در زمانی که می خواهند .

اگر چه اصول ناب ریشه در تولید دارد، ولی بنظر من، تولید ناب دارای کاربردهای عمومی نیز می باشد. چالشی که پیش روی ماست تفسیر کردن، برگرداندن و استفاده از تولید ناب در شرایط ویژه سازمان خودمان است

اصول تولید و خدمات ناب:

برتری تولید ناب نسبت به تولید سنتی در کارخانه:

  • 50٪ کاهش نیروی انسانی
  • 50٪ کاهش فضا برای ساخت وتولید
  • 50٪ کاهش سرمایه برای تجهیزات
  • 50٪ کاهش ساعت طراحی و مهندسی کار
  • 75٪ کاهش سرمایه موجودی در گردش
  • 50٪ کاهش زمان برای تکوین محصولات جدید

هدف :

هدف این دوره تربیت کارشناسان و مدیران تولید و کیفیت و سرپرستان سازمانها می باشد تا بتوانند   عملکرد سازمان خود را بگونه ای ارتقاء دهند که تولید و ارائه خدمات بهتر و بیشتر با صرف منابع کمتر (زمان ، فضا ، فعالیت های انسانی ، ماشین آلات و مواد کمتر) میسر گردیده و مشتریان خدمات و محصولات خود را در زمان درست و درست به مقداری که نیاز دارند دریافت نمایند .

کارگاه های دوره:

شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران و سرپرستان واحدهای سازمان با مدرک حداقل کارشناس

محتوی دوره: