نام دوره:

این کارگاه درون سازمانی بوده و طی 5 روز یک گروه حداکثر 20 نفره از مدیران ، سرپرستان و اپراتورهای ماهر سازمان تحت آموزش رویکردهای کایزن قرارگرفته و سپس در قالب تیم های 3 تا 5 نفره بصورت عملی اقدام کرده و هر تیم کارگاه ورکشاپ خود را انتخاب کرده و بصورت ضربتی یک پروژه بهبود ارزشمند را شناسایی ، تجزیه و تحلیل نموده و بهبود مورد نیاز را انجام میدهد و نتایج آن را در روز پایانی دوره با حضور مدیرعامل سازمان بصورت گزارش ، نمودار ، اسلاید و یا پاورپوینت ارائه می نمایند

کایزن، به معنای اصلاح و بهسازی مستمر با مشارکت کامل تمامی کارکنان (مدیران ارشد، مدیران میانی، سرپرستان و کارگران) و در خصوص کلیه فرایندها ، تجهیزات ، عملکرد ها و غیره میباشد. راهبرد کایزن ( بهبود مستمر ) ، مکانیزم با اهمیتی در مدیریت ژاپنی بوده و یکی از عوامل موفقیت رقابتی ژاپن در صحنه بازارهای جهانی بوده و از آن با عنوان سلاح مخفی شرکت های ژاپنی یاد می کنند.

این کارگاه درون سازمانی بوده و طی 7 روز یک گروه حداکثر 15 نفره از مدیران ، سرپرستان و اپراتورهای ماهر که مورد تایید و منتخب مدیرعامل سازمان بوده و قرار است مسئولیت مدیریت نظام پیشنهادات و اعضای کمیته راهبری و ارزیابی نظام پیشنهادات را بعهده بگیرند تحت آموزش 4 روزه تئوری و کارگاهی رویکردهای نظام پیشنهادات قرارگرفته و سپس در قالب کمیته راهبری با هدایت و مشاوره مدرس دوره طی 3 روزه اقدام به طرح ریزی و تدوین مستندات اجرایی و عملیاتی مورد نیاز نظام پیشنهادات شامل : آیین نامه نظام پیشنهادات ، فرم ها و دستورالعمل های مورد نیاز نموده و جهت تصویب نهایی به مدیر عامل سازمان ارائه میگردد .

کایزن روشی مدیریتی است که از سال 1960 تاکنون با ادغام نگرشها، نظامها و ابزارهای مشکل زدایی در ژاپن و شرکت تویوتا بوجود آمده و توسعه یافته است. پیام اصلی کایزن فقط و فقط بهسازی و تلاش در انجام هر چه بهتر فعالیتهاست.

 • افزایش شدید توان رقابتی شرکتها
 • تغییر و تحول وظیفه همه افراد سازمان است.
 • مدیران مسئول ایمنی و تغییرات بنیادی در سازمان هستند
 • پیگیری توام بهبودهای جهشی و تدریجی
 • قراردادن تفکر بهبود مستمر بعنوان بخشی از زندگی پرسنل
 • بهسازی و اصلاح با مشارکت کلیه افراد
 • کایزن محیط بر کلیه تکنیک های مدیریت تولید و خدمات ناب است.
 • حتی یک روز را نباید بدون کوچکترین تغییر در سازمان سپری کرد
 • شراکت متوازن کلیه کارکنان در موفقیت ها و بهبود تعلق سازمانی

 • 1. تضمین کیفیت محصولات و خدمات
 • 2. کاهش مستمر هزینه های تامین مواد ، انرزی و نیروی انسانی
 • 3. حفظ سهم بازار و بهبود توان رقابتی سازمان
 • 4. رعایت دقیق برنامه های زمانی تحویل محصول
 • 5. افزایش ایمنی کارکنان
 • 6. تحقیق و توسعه در زمینه محصولات جدید
 • 7. افزایش بهره وری از فضاها ، تجهیزات ، مواد و نیروی انسانی
 • 8. مدیریت فروش و عرضه محصولات
 • 9. بهبود روش های کاری سازمان بطور مداوم

هدف:

آشنایی با اصول و فوائد کایزن و استقرار فرهنگ بهبود مستمر در کلیه فرآیندها و سطوح سازمان به جهت کاهش هزینه ها و تسهیل فرآیندها میباشد . در این دوره شرکت کنندگان فرا میگیرند که چگونه میتوان با استفاده از خلاقیت و توان مهارتی کلیه کارکنان بهبودهای ارزشمندی را در سازمان پیگیری و اجرا نمود.

محتوی دوره:

تشریح مفهوم کایزن شامل موارد ذیل

 • تعاریف کایزن و واژه های مرتبط با آن،
 • ارزشهای کایزن ،
 • زمینه های بهبود کایزن (پیشنهادات قابل قبول و غیر قابل قبول)،
 • ارتباط کایزن و TQC،
 • ارتباط کایزن و نظام پیشنهادها ،
 • کایزن قدرت محرکه کارکناندر خصوص همه موارد،
 • ارتباط کایزن و خلاقیـت ،
 • چرخه PDCA (چرخه بهبود دمینگ)،
 • اقدامات مدیران جهت اثربخشی کایزن ،
 • رویه استاندارد اجرای عملیات کایزن

سیستم پشتیبانی کایزن:

 • (کمیته راهبری ، دبیرخانه کایزن ، افسران کایزن ، مدیر توسعه کایزن ، کمیته های تخصصی کایزن ، الزامات ماندگاری کایزن)

عملیات اجرایی کایزن (مدیریت گمبا)

 • تشکیل گروه های 3 تا 5 نفره جهت اجرای پروژه های واقعی
 • شناسایی و تشریح انواع اتلافها (مودا) ،
 • تشریح چک لیست های 4Mو همچنین پنجW و یک H ،
 • تشریح متدولوژی بکارگیری برچسب قرمز Red Tag،
 • تشکیل و بکارگیری تابلوی کایزن ،
 • نت بهره ور فراگیر TPM،
 • اتوماسیون کم هزینه LCA،
 • ارتباط آراستگی محیط کار با 5S
 • هفت ابزار آماری ،
 • کایزن پیش نیاز تحقق تولید بهنگام JIT،
 • کایزن ابزاری جهت بهبود SMED،
 • آموزش کارکنان و توسعه کارکنان چند مهارته ،
 • ارتباط کایزن باتولید ناب ، همسطح کردن حجم تولید ، اثربخشی کلی تجهیزاتOEE ،
 • ده اصل کلیدی کایزن در ارتقاء سازمان ها،
 • پارامترهای کیفی کایزن ، فرهنگ کایزن ،
 • مدیریت گرائی کایزن ، گروه گرایی و شخص گرایی کایزن ،
 • معرفی پروژه های اجرای شده توسط گروه های جی شو کن (با حضور مدیرعامل سازمان)
مدت زمان دوره : 5 روزه همراه با اجرای کارگاه های عملی (درون سازمانی)

شرایط

کلیه مدیران و کارکنان سازمان ( ستادی و عملیاتی )