مشتریان گرامی شما می توانید به روش های زیر شکایات و یا نظرات خود را ثبت و ارسال نمایید:

1- از طریق مراجعه حضوری به واحد شکایات و پیگیری به آدرس مندرج در سایت.

2- ارسال پست الکترونیکی به آدرس : Info@drasiachi.com لازم به ذکر می باشد در قسمت عنوان پست درج شکایت الزامی میباشد.

3- مشتریان گرامی همچنین می توانند با استفاده از فرم ارتباط با ما در تماس باشند.