مدل و طرح کسب و کار

مدل و طرح کسب و کار

۳ روزه ( ۲۴ ساعت )

– مدیران فروش ، بازاریابی ، بازرگانی و مدیران ارشد سازمان

– آشنایی با مشتری مداری ، استراتژی و اصول بازاریابی و فروش