پیش بینی تکنولوژی

پیش بینی تکنولوژی نام دوره: پیش بینی تکنولوژی (رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت) مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی و آموزش مراحل پیش بینی تکنولوژی برای سازمانها، تشریح نحوء بکارگیری فعالیتها و قابلیتهای تکنولوژیک سازمان و پیش بینی علوم جدید

اطلاعات بیشتر »