نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت فروشگاه و فروشندگی

 • نام دوره:

مدیریت فروشگاه و فروشندگی

 • مدت زمان دوره:

 ۲ یا ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • شناسایی مشتریان و انتظارات آنها
 • تعریف مشتری ، فروشنده و فروشنده خلاق
 • تشریح اصول رفتاری فروشندگان
 • مدیریت اعتراضات و شکایات مشتریان
 • خلاقیت در کار فروشندگی
 • شروع و خاتمه فروش
 • راههای جذب و نگهداری مشتریان
 • انواع تیپ های مشتریان و نحوء برخورد و تعامل با آنها
 • چیدمان تجهیزات و کالاها و اصول آن
 • غرفه ( مغازه ) آرایی و اصول استفاده از نور و رنگ در غرفه (مغازه )
 • اصول دکوراسیون در محوطه فروشگاه
 • روشهای و اصول مدیریت فروشگاه
 • وظایف مدیر فروشگاه
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران فروشگاه ها و فروشندگان