نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت یا مهندسی ارزش

  • نام دوره:

مدیریت یا مهندسی ارزش

  • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

  • محتوای دوره:
  • مهندسی ارزش به عنوان یکی از موثرترین ابزارها برای کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری و همچنین یافتن راهکارها و مواد جایگزین در جنرال الکتریک آمریکا آغاز شد، امروزه به صورت گسترده ای در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. سرفصل های این دوره به شرح زیر می باشد:
  • تاریخچه مهندسی ارزش، تشریح مفاهیم پایه ای مورد استفاده در مهندسی ارزش و اصول بنیادین آن، تشریح ارتباط دو جانبه مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت، تشریح مراحل اجرایی مهندسی ارزش، معرفی روش ها و تکنیک های مورد استفاده در تحلیل و ارتقا ارزش( نمودار FAST )، تشریح نحوه بکارگیری فنون تحلیل و ارتقا ارزش، کارگروهی
  • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران واحدهای تحقیق و توسعه RD

مهندسین ارشد سازمانها و کارشناسان فنی سازمان

نمایندگان مدیریت در کیفیت