نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مهارتهای کلیدی مدیران

 • نام دوره:

مهارتهای کلیدی مدیران

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • در این دوره مدیران سازمانها با مبانی و اصول مدیریت آشنا شده و جهت ارتقای مهارت مدیریتی خود با مطالب ذیل بیشتر آشنا خواهند شد :
 • تعریف و ماهیت مدیریت و مرور سیر تحول مدیریت
 • تشریح مهارتهای وظیفه ای مدیران
 • تشریح وظیفه رهبری مدیران و انواع رهبری
 • خصوصیات ، وظایف و آثار رهبری مدیران
 • معرفی خصوصیات مدیران موفق جهانی
 • تشریح مهارتهای ششگانه مدیران و بررسی دیدگاه های مختلف در این خصوص
 • تشریح مهارتهای مورد نیاز مدیران در سازمانهای قرن 21
 • تحلیل سطوح مدیریتی و مهارتهای مورد نیاز هر سطح
 • تشریح هشت فرمان پیتر دراکر برای مدیران موفق
 • معرفی 10 ابزار برتر مدیریتی در قرن 21
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)