نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

کتاب الکترونیکی “مدیریت فروشگاه”

“مدیریت فروشگاه” در جامعه شهری امروز ایران اکثر مردم نیازها و احتیاجات خود را از طریق فروشگاههای موجود در شهرها روستاها تهیه می نمایند

کتاب الکترونیکی “موج سوم علم”

“موج سوم علم” این کتاب تالشی است برای بیان آن نگرش و توانمندی به ساده ترین زبان ممکن، تاریخ قطعات جدا از هم نیست

مبانی محیط زیست

آموزش مبانی محیط زیست آگاهی عمومی محیط زیست            ترجمه و گردآوری                

مبانی سیستم مدیریت کیفیت

آموزش مبانی سیستم  مدیریت کیفیت 1-تاریخچه سیستم کیفیت کنترل کیفیت می تواند تا 3هزار سال قبل از میلاد و زمان ساخت برج بابل نسبت

چالشهای مدیران قرن 21

سازمان آرمانی تا سال 2000: -تقسیم کار و مسئولیت های هر عضو سازمان به روشنی شرح داده شده بود. -مناصب بر اساس سلسله مراتب

پیشنهاد شرح وظایف سازمانی

مقدمه : در سازمانها یکی از مهمترین دغدغه مدیران و کارکنان انجام وظایف و مسئولیتها توسط کارکنان میباشد و یکی از چالشهای سازمانی تعریف

HSE-MS

HSE-MS    ترجمه و گردآوری                                      

شرایط خوب تولید GMP

GMP در صنایع غذایی ( قابل استفاده در صنایع داروئی ، بهداشتی و آرایشی ) کد سند : TKS-TR-02/00    تالیف : دکتر محمود

بهداشت صنعتی عمومی

مبانی بهداشت صنعتی آگاهی عمومی بهداشت صنعتی      ترجمه و گردآوری         شرکت مهندسی و مشاوره    محمود آسیاچی گرما سرما اشعه