نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی نام دوره: کارآفرینی سازمانی مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی شرکت کنندگان با اصول متدولوژی کارآفرینی درون سازمانی بگونه ای

اطلاعات بیشتر »