آموزش مبانی محیط زیست

آگاهی عمومی محیط زیست

           ترجمه و گردآوری

                                                                                                                         شرکت مهندسی و مشاوره   

                                                                                                                             دکتر محمود آسیاچی

بنام خدا

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعداد کارخانجات صنعتی و بوجود آمدن مشکلات زیست محیطی ناشی از آنها ،قصد داریم با آموزش مبانی محیط زیست این مسائل و مشکلات را پیش رویتان قرار داده و انگیزه حمایت و حفاظت از محیط زیست را در شما بوجود آوریم .لازم به ذکر است سازمان شما با تمایل به برقراری ًسیستم مدیریت زیست محیطی ًگامی عظیم در ابتدای این راه گذاشته است .در ابتدا لازم است با بعضی اصطلاحات و مفاهیم محیط زیست آشنا گردید:

الف-محیط زیست:عبارتست از آنچه فرآیند زیست محیطی را احاطه کرده،آنرا در خود فروگرفته و با آن در کنش وواکنش است .پس محیط زیست در بر گیرنده کلیه موجودات زنده و محیط اطراف آنها می باشد.

برای توضیح بشتر تعریف دیگری را می توان ارائه داد :«محیط زیست از کهکشان راه شیری تا و کوچه پس کوچه های شهر ما را نیز در بر می گیرد»

ب-آلودگی های محیط زیست: هر ماده وارد شده به آب و خاک یا هوا و غیره که به نوعی ترکیب آنها را تغییر دهد و استفاده از آنها برای انسان یا سایر موجودات زنده منجر به بروز بیماری یا مشکلاتی نظیر آن گردد و یا این منابع را غیر قابل استفاده گرداند آلودگی گویند.

لازم به ذکر است که آلودگی در محیط زیست از ابتدای طبیعت موجود بوده است اما این مقدار آلودگی ،طبیعی بوده و طبیعت بخودی خود توانایی تصفیه این آلودگیها را داشته است .امروزه با پیشرفت صنایع و کشاورزی و… این آلودگیها بیشتر گردیده و دیگر طبیعت توانایی از بین بردن این آلودگی را ندارد.

آلودگیهای محیط زیست را می توان در 5 مورد دسته بندی نمود:

  آلودگی آب:

فاضلاب کارخانجات می تواند عامل مهمی در آلودگی آب باشد.

    آلودگی خاک:

ریزش مواد نفتی از منابع نگهداری آنها می تواند عامل مهمی در آلودگی آب باشد .

   آلودگی هوا :

دود خارج شده ازاگزوز خودروها یکی از انواع آلوده کنندهای هوا می باشد.

   آلودگی صوتی :

سرو صدای بسیار شدید ناشی از بعضی دستگاههای صنعتی به نحوی که به گوش آزار برساند می تواند جزو عوامل آلودگی صوتی باشد.

   آلودگی تصویری :

تجمع زباله در محیط نوعی آلودگی تصویری محسوب می گردد.

مشکلات عمده محیط زیست

روند رو به افزایش مهاجرت به شهرها در دهه های اخیر باعث بروز مشکلات جدید و تازه ای شده است .همزمان با توسعه شهر نشینی افزایش چشم گیر حاشیه نشینی بصورت

حلبی آبادها منظره ای زشت از عواقب این گونه مهاجرت ها می باشد ،رشد و توسعه نامنظم شهرها علاوه بر صدمه زدن به زیبایی شهر به مشکلات درون شهری از جمله ترافیک ،کمبود آب وبرق و… در این مناطق می افزاید.

سوراخ شدن لایه ازن

بحران کم آبی

اثر گلخانه ای و گرم شدن کره زمین

 توصیه های زیست محیطی

 

 • اشاعه فرهنگ حمایت و حفاظت از محیط زیست و شناساندن خطرات و بحرانها وایجاد علاقه به نجات کره زمین در افراد خانواده .

 • مصرف گوشت کمتر.

 • صرفه جویی در مصرف آب.

 • استفاده کمتر از مواد شوینده و پاک کننده شیمیایی .

 • صرفه جویی در مصرف انرژی.

 • اهمیت دادن به گیاهان و حفظ محیط سبز.

 • مبارزه طبیعی با آفات گیاهی .

 • صرفه جویی در مصرف کاغذ.

 • استفاده از پاکت بجای کیسه های پلاستیکی .

 • زباله کمتری تولید کنیم.

 • از گونه های مختلف حیات وحش حفاظت کنیم .

 • آموزش حفظ محیط زیست به کودکان.

   

به امید داشتن ایرانی سبز و آباد

اصل پنجاهم قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد.

ازاین رو به فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است .

احترام به طبیعت ،سپاس خالق بی همتاست.

شناخت و حمایت محیط زیست

هر گاه آخرین درخت قطع شد،

آخرین رودخانه خشک شد،

آخرین پرنده شکار گردید،

آخرین ماهی صید شد

بشر خواهد دانست که پول را ،نمی توان خورد.

طبیعت زیباست ،آلودگی از ماست.

با همین دیدگان اشک آلود

از همین روزن گشوده به دود

به پرستو،به گل،به سبزه درود.

 

(فریدون مشیری)