نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش نام دوره: زنجیره ارزش مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت ( ۲ روز) هدف: آشنایی و آموزش کارکنان با مفاهیم ارزش و شناسائی عملیاتی

اطلاعات بیشتر »

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس نام دوره: مهندسی معکوس مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی با تکنیک مهندسی معکوس که یک روش کپی برداری آگاهانه

اطلاعات بیشتر »