مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) نام دوره: مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) مدت زمان دوره: ۲ روزه یا ۴ روزه هدف: آشنایی با تکنیک مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار (BPR) به عنوان ابزاری برای بازاندیشی بنیادین طراحی نوین و ریشه ای

اطلاعات بیشتر »

مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی)

مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی) نام دوره: مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی) مدت زمان دوره: ۱ تا ۳ روزه  هدف: هدف از این دوره روشهای علمی و راهکارهای عملی برای برآورد احتمال و ریسک وقوع مخاطرات در سازمان ها بوده و همچنین فرا

اطلاعات بیشتر »

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000 نام دوره: استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000 مدت زمان دوره: ۲ تا ۳ روزه  هدف: هدف از این دوره روشهای علمی و راهکارهای عملی برای اجرای استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000 جهت اخذ گواهینامه مربوطه در سازمان

اطلاعات بیشتر »

مطالعه و ارزیابی کار و زمان

مطالعه و ارزیابی کار و زمان نام دوره: مطالعه و ارزیابی کار و زمان مدت زمان دوره: ۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه ( ۳۲ ساعت) هدف: هدف از این دوره روشهای علمی و راهکارهای عملی برای اجرای استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO

اطلاعات بیشتر »

مدیریت ریسک

مطالعه و ارزیابی کار و زمان نام دوره: مطالعه و ارزیابی کار و زمان مدت زمان دوره: ۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه ( ۳۲ ساعت) هدف: هدف از این دوره روشهای علمی و راهکارهای عملی برای اجرای استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO

اطلاعات بیشتر »

اصول سخنرانی و فن بیان

اصول سخنرانی و فن بیان نام دوره: اصول سخنرانی و فن بیان مدت زمان دوره: ۲ روزه  هدف: آشنایی مدرسان ، مدیران و سخنرانان با اصول سخنرانی موثر و ساختارمند در حضور شنوندگان و یادآوری نکات و مواردی که قبل ، بعد و حین سخنرانی

اطلاعات بیشتر »

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری نام دوره: بنچ مارکینگ یا الگوبرداری مدت زمان دوره: ۱ روزه  هدف: آشنایی با مبانی و مفاهیم الگوبرداری و بنچ مارک کردن از سازمانهای پیشرو در صنعت جهت حفظ مشتریان ،تعامل با تأمینکنندگان، بهرهوری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیتهای رقابتی، سازمان

اطلاعات بیشتر »

تفکر و نگرش سیستمی

تفکر و نگرش سیستمی نام دوره: تفکر و نگرش سیستمی (System Thinking) مدت زمان دوره: ۱ و ۲ و ۳ روزه ( ۲۴ ساعت) هدف: آشنایی با مبانی و مفاهیم سیستم ها و تفکر و دیدگاه سیستمی و کاربردهای آن در سازمان ها جهت تجزیه

اطلاعات بیشتر »

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش نام دوره: زنجیره ارزش مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت ( ۲ روز) هدف: آشنایی و آموزش کارکنان با مفاهیم ارزش و شناسائی عملیاتی که درسازمان موجب خلق ارزش برای مشتریان میگردد . همچنین تجزیه و تحلیل این زنجیره و روشهای ارتقاء آن برای

اطلاعات بیشتر »

سازمان های چابک

سازمان های چابک نام دوره: سازمان های چابک مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی مدیران سازمانها با تغییراتی که در فرایندهای تولید و کسب و کار رخ داده است و اینکه امروزه اکثر مشتریان محصولات ، خدمات و نیازهای خاص خود را

اطلاعات بیشتر »

سازمانهای فرایند محور

سازمانهای فرایند محور نام دوره: سازمانهای فرایند محور مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی با درک عمیق تر فرآیندگرایی برای مدیران سازمانهای فرآیند محور و همچنین تعریف فرآیندها به گونه ای که دارای ارزش افزوده در سازمان بوده و سازمان را بسوی

اطلاعات بیشتر »

مدیریت تحقیق و توسعه

مدیریت تحقیق و توسعه نام دوره: مدیریت تحقیق و توسعه مدت زمان دوره:  ۲ روز هدف: آشنایی مدیران و کارکنان بخش تحقیق و توسعه (R&D)سازمان با نحوه مدیریت و فعالیتهای مربوطه میباشد همچنین آگاهی پرسنل در خصوص نقش واحد تحقیق و توسعه در تبدیل صدای

اطلاعات بیشتر »

مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM

مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM نام دوره: مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی مدیران و کارکنان بخش تحقیق و توسعه (R&D)آشنایی با درک عمیق تر فرآیندگرایی و مدیریت فرآیند و همچنین تعریف فرآیندها به گونه

اطلاعات بیشتر »

مدیریت یا مهندسی ارزش

مدیریت یا مهندسی ارزش نام دوره: مدیریت یا مهندسی ارزش مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان ها با مفاهیم و روش های مهندسی ارزش و کاربرد آن ها به صورت عملی در قالب آموزش علمی و کارگاه های

اطلاعات بیشتر »

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس نام دوره: مهندسی معکوس مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی با تکنیک مهندسی معکوس که یک روش کپی برداری آگاهانه جهت دستیابی به دانش فنی مورد نیاز میباشد ، به کارشناسان و مهندسین سازمان کمک کرده تا بتوانند فرایند تکوین

اطلاعات بیشتر »