مدیریت فروش و بازاریابی

مدیریت فروش و بازاریابی نام دوره: مدیریت فروش و بازاریابی مدت زمان دوره:  دو روزه هدف: آموزش مدیران فروش جهت شناسایی بازار ، مدیریت بازار و طراحی استراتژی بازاریابی و فروش سازمان وهمچنین طراحی ساختار واحد بازاریابی و فروش سازمان و برآورد تعداد پرسنل مورد

اطلاعات بیشتر »

مدیریت برگزاری نمایشگاه

مدیریت برگزاری نمایشگاه نام دوره: مدیریت برگزاری نمایشگاه مدت زمان دوره: ۱ یا ۲ روزه هدف: آموزش مدیران و کارکنان فروش با فرایند آماده سازی ، برگزاری و مواردی که باید در زمان برگزاری نمایشگاه (قبل ، حین نمایشگاه و بعد از نمایشگاه ) جهت

اطلاعات بیشتر »

مدیریت روانشناسی بازار

مدیریت روانشناسی بازار نام دوره: مدیریت روانشناسی بازار (تحلیل رفتار مصرف کننده) مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: در این دوره مدیران ارشد سازمانها با اصول و جمعیت شناختی بازار و نحوی معرفی محصول در بازار آشنا شده و ضمن آشنایی با تحلیل

اطلاعات بیشتر »

مدیریت جلسات داخلی سازمان

مدیریت جلسات داخلی سازمان نام دوره: مدیریت جلسات داخلی سازمان مدت زمان دوره: هدف: آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان جهت آمادگی و حضور در جلسات داخلی سازمان و نحوه برگزاری صحیح جلسات جهت دستیابی به اهداف جلسه × بستن هشدار محتوای دوره: تحلیل جلسات لزوم

اطلاعات بیشتر »

مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش نام دوره: مدیریت خدمات پس از فروش مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: ایجاد آگاهی در پرسنل خدمات پس از فروش سازمان ، جهت رفتار مناسب با مشتریان و آماده سازی فرایندهای سازمان براساس برطرف نمودن نیازهای مشتریان

اطلاعات بیشتر »

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی نام دوره: مدیریت شکایت مشتریان ناراضی مدت زمان دوره: ۱و یا ۲ و یا ۳ روزه هدف: آشنایی با مجموعه فعالیتهایی که جهت جذب ، ثبت و رسیدگی به شکایت مشتریان نیاز است که سازمانها انجام دهند بگونه ای که ضمن

اطلاعات بیشتر »

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی نام دوره: مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی مدت زمان دوره: ۳ روزه ( ۲۴ ساعت ) هدف: آموزش مدیران فروش جهت شناسایی بازار ، مدیریت بازار و طراحی استراتژی بازاریابی و فروش سازمان و تشریح انواع

اطلاعات بیشتر »

مدیریت فروشگاه و فروشندگی

مدیریت فروشگاه و فروشندگی نام دوره: مدیریت فروشگاه و فروشندگی مدت زمان دوره:  ۲ یا ۳ روزه هدف: آموزش مدیران فروشگاه ها جهت شناسایی بازار ، مدیریت پرسنل فروشگاه ، غرفه آرایی و رعایت اصول فروشندگی و دکوراسیون فروشگاه و همچنین فراگیری مشتری مداری و

اطلاعات بیشتر »

مدیریت کمپین تبلیغاتی

مدیریت کمپین تبلیغاتی نام دوره: مدیریت کمپین تبلیغاتی مدت زمان دوره:  ۲ روزه هدف: آگاه نمودن پرسنل ، کارکنان و مدیران فروش در خصوص مهارتهای مورد نیاز جهت برنامه ریزی و مدیریت کمپین های تبلیغاتی سازمان ، بگونه ای که اهداف فروش در خصوص محصولات

اطلاعات بیشتر »

مدیریت مشتریان و فروش

مدیریت مشتریان و فروش نام دوره: مدیریت مشتریان و فروش مدت زمان دوره:  ۲ روزه هدف: آموزش مدیران فروش جهت شناسایی بازار ، مشتریان ، مدیریت بازار و فروش سازمان و همچنین طراحی ساختار واحد بازاریابی و فروش سازمان و برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز

اطلاعات بیشتر »

مدیریت منابع انسانی پرسنل فروش

مدیریت منابع انسانی پرسنل فروش نام دوره: مدیریت منابع انسانی پرسنل فروش مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی با نقش و اهمیت مدیریت منابع انسانی در واحد فروش سازمان و چگونگی بکارگیری نیروی انسانی در بخش فروش سازمان ها بگونه ای که

اطلاعات بیشتر »

مشتری مداری و انواع مشتریان و تجزیه و تحلیل رقبا

مشتری مداری و انواع مشتریان و تجزیه و تحلیل رقبا نام دوره: مشتری مداری و انواع مشتریان و تجزیه و تحلیل رقبا و انتخاب استراتژیهای بازار رقابتی مدت زمان دوره: ۴ روزه ( ۳۲ ساعت ) هدف: آموزش مدیران بازاریابی و فروش سازمان جهت شناسایی

اطلاعات بیشتر »

مشتری مداری

مشتری مداری نام دوره: مشتری مداری مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: ایجاد آگاهی در پرسنل فروش سازمان ، جهت رفتار مناسب با مشتریان و آماده سازی فرایندهای سازمان براساس برطرف نمودن نیازهای مشتریان و نهایتاً انتخاب مشتریان هدف جهت توسعه کسب و

اطلاعات بیشتر »

مهارتها و تکنیک های فروش

مهارتها و تکنیک های فروش نام دوره: مهارتها و تکنیک های فروش مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: بالا بردن توان فروشندگان و مدیران فروش جهت تعامل بیشتر با مشتریان و افزایش حجم خرید مشتریان × بستن هشدار محتوای دوره: تعریف فروشنده و ویژگیهای آن

اطلاعات بیشتر »

دوره مهندسی فروش با نگرشی نو

دوره مهندسی فروش با نگرشی نو نام دوره: دوره مهندسی فروش با نگرشی نو مدت زمان دوره: ۲ روز( ۱۶ساعت) هدف: آگاه نمودن پرسنل ، کارکنان و مدیران فروش در خصوص اهمیت و جایگاه مهندسی فروش در سازمان در خصوص تجزیه و تحلیل روندها و

اطلاعات بیشتر »