نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

تفکر ناب

تفکر ناب نام دوره: تفکر ناب مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با نگرش تفکر ناب در سازمانها به منظور تولید یا ارائه خدمات

اطلاعات بیشتر »

جریان ارزش

جریان ارزش نام دوره: جریان ارزش مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: تهیه نقشه جریان ارزش برای آفرینش ارزش و حذف اتلاف های

اطلاعات بیشتر »