کتاب الکترونیکی ” مدیریت اعتراض مشتریان “

” مدیریت اعتراض مشتریان “ سازمانها روزانه با انواع مشتریان در تعامل بوده و هریک از آنها نیازها و انتظارات مختص خود را داشته و از سازمان ما انتظار دارند که نیازشان با کمترین هزینه و زمان برآورده گردد و امکان دارد که آنها به

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی ” جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی “

” جایزه ملی بهره وری و تعالیسازمانی “ در ابتدای کتاب بعرض می رساند که جهت اطالع رسانی دقیق به سازمان ها کشور، کلیه مطالب این کتاب از سایت اختصاصی مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی به آدرس org.iphrd.www برداشته شده است. بدیهی است

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی ” اصول مدیریت کیفیت “

” اصول مدیریت کیفیت “ اصول مدیریت کیفیت که مبنای استاندارد مدیریت کیفیت در کمیته 671 ایزو می باشد، مبنایی است که می تواند توسط مدیران ارشد، بعنوان چارچوبی برای هدایت سازمان های خود ، در راستای بهبود عملکرد بکار گرفته شود . این اصول

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی ” روش ارزیابی مدلهای تعالی منطق RADAR “

” روش ارزیابی مدلهای تعالی منطق RADAR “ این روش ارزیابی ، یکی از دقیق ترین و سخت ترین روش های ارزیابی و یا خود ارزیابی یک سازمان براساس مدل EFQM بوده و همان روش ارزیابی ، ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران و اخذ جایزه

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی “مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک “

“مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک” استراتژی سنت نیست، سنت شکنی است. سازمانها جهت موفقیت باید روشهای کاری خود را تغییر داده و روشهای کاری گذشته را کنار بگذارند. متاسفانه برخی شرکتها تدوین استراتژی را بعنوان یک سنت انجام داده و معموالً به عملیات اجرایی آن

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی “EFQM 2010 مدل تعالی سازمانی”

“EFQM 2010 مدل تعالی سازمانی” ا توجه به شدت رقابت شرکتها در سطح بین المللی ، کلیه سازمانها و کشورها در حال طراحی و توسعه مدلهایی جهت کسب برتری و سرآمدی در سازمانهای خود هستند . شرکتهای ژاپنی اقدام به استقرار مدل TQM نموده اند

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی “CSM اندازه گیری رضایت مشتریان”

“CSM اندازه گیری رضایت مشتریان” هر سازمان و فعالیت های آن بواسطه حضور مشتری و خرید مشتری معنا پیدا می کند. سازمانها باید بپذیرند که زمانی اقداماتشان در خصوص خلق محصول یا خدمات دارای ارزش است که مشتریان آن محصول یا خدمت را خریداری نمایند.

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی “CRM مدیریت ارتباط با مشتریان”

“CRM مدیریت ارتباط با مشتریان” شرایط امروز بازار ایران در شرایط حال حاضر ایران سازمانها باید وضعیت موجود را درک کرده و خود را با آن تطابق بدهند . شرایطی که بدون توجه به آنها ممکن است سازمان ما و محصوالت ما به راحتی از

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی “مدیریت فروشگاه”

“مدیریت فروشگاه” در جامعه شهری امروز ایران اکثر مردم نیازها و احتیاجات خود را از طریق فروشگاههای موجود در شهرها روستاها تهیه می نمایند ، لذا نیاز است که از طریق تعامل سازنده با مشتریان ، فروشندگان نیز نسبت به کسب اطلاعات در خصوص نیازهای

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی “مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک”

“مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک” استراتژی سنت نیست، سنت شکنی است. سازمانها جهت موفقیت باید روشهای کاری خود را تغییر داده و روشهای کاری گذشته را کنار بگذارند. متاسفانه برخی شرکتها تدوین استراتژی را بعنوان یک سنت انجام داده و معمولاً به عملیات اجرایی آن

اطلاعات بیشتر »

کتاب الکترونیکی “موج سوم علم”

“موج سوم علم” این کتاب تالشی است برای بیان آن نگرش و توانمندی به ساده ترین زبان ممکن، تاریخ قطعات جدا از هم نیست بلکه روندی است بهم پیوسته و دقیقاً به خاطر همین هم با وجودی که نگاه موج سوم، نگاهی جدید است اما

اطلاعات بیشتر »