نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رویکرد حل مسئله (PS)

رویکرد حل مسئله (PS)

 • نام دوره:

رویکرد حل مسئله (PS)

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • فلسفه بهبود مستمر
 • الزامات و نیازها و راهکارهای لازم به منظور اجرایی نمودن بهبود مستمر تکنولوژی
 • ارتباط رویکرد حل مسئله با استانداردهای سیستم های مدیریت کیفیت
 • تعریف مسائل و طبقه بندی آن از دیدگاه های مختلف
 • تشریح هفت ابزار آماری جهت تجزیه و تحلیل مسائل
 • تشکیل تیم های (گروههای بهبودکیفیت) حل مسئله (شرایط و قوانین) CTC
 • رویکرد و متدلوژی حل مسئله
 • نکات کلیدی دیدگاه دکتر دمینگ در خصوص گروههای بهبود کیفی و نظام بهبود مستمر
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران و سرپرستان تولید ، طراحی و مهندسی و کنترل کیفیت و عملیات

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

 • نام دوره:

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

 • مدت زمان دوره:

۴ روزه ( ۳۲ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • هر سازمانی برای دستیابی موفقیت آمیز و اثربخش به رسالت خود نیازمند برنامه ریزی کلان و آینده نگر می باشد. برنامه ریزی استراتژیک به دنبال رسیدن به چشم انداز و اهداف کلان و تعیین استراتژی های مناسب برای دستیآبی به این اهداف است. در این دوره ابتدا برنامه ریزی استراتژیک و مفاهیمی نظیر: ماموریت و چشم انداز و ارزش ها ، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها، (SWOT)، تحلیل محیط داخلی و خارجی و آنالیز PEST( سیاسی ، اقتصادی اجتماعی، تکنولوژی)، تعیین استراتژی های منتخب با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل QSPM مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این دوره دانشجویان با نکات و فرایندهای اجرای موثر استراتژیها و اصول کنترل و بازنگری دوره ای استراتژیها براساس مدل های ارزیابی آشنا گردیده و در قالب کارگاه های آموزشی موارد فوق را تمرین مینمایند .
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران عملیاتی ، مدیران ستادی و کارشناسانی که در تدوین و مدیریت اجرای استراتژیها نقش دارند .