علل بروز تعارض در سازمان

علل بروز تعارض در سازمان تالیف : دکتر شراره قشقائی تاریخ تالیف 28 مهرماه 1399 مقدمه : در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تعریف مفهوم تعارض ( تضاد ) وجود و اثر آن در سازمان ها را شناسایی کرده و دلایل…

سازمان تولید و خدمات ناب

سازمان تولید و خدمات ناب مقدمه : این مقاله در خصوص معرفی و تشریح سیستم تولید و خدمات ناب نگارش شده است و تلاش میکنیم که ضمن تشریح محاسن تولید و خدمات ناب در مقابل روش های سنتی تولید محصول و ارائه خدمات صحبت کنیم…

باید مدیر کلاس جهانی شوید

مقدمه با توجه به سرعت روند رشد تغییرات  و جایگزینی تکنولوژی های جدید و مهمتر از همه آنها تغییراتی شگرفی که در حوزه منابع انسانی و مدیریت نیروی انسانی در قرن 21 رخ داده است ، لزوم توجه به بازنگری در عملکرد مدیران بیش از…