معرفی کوچینگ مدیران

معرفی دوره کوچینگ مدیران

در این گفتار سعی میکنیم در مورد کوچینگ مدیران و نحوی عملکرد آن برای مدیران اطلاعات مفیدی در اختیار شما مدیران و کارآفرینان گرامی قرار بدهیم . بدیهی است که شما مدیران و کارآفرینان گرامی با فراگیری علم مدیریت روز دنیا (مدیریت قرن 21) در دوره مدیران کلاس جهانی و بهره مندی از فرایند کوچینگ یکساله دکتر آسیاچی ، میتوانید نتایج و دستاوردهای شگفت انگیزی را تجربه کنید .

کوچینگ چیست؟

کوچینگ یکی از رشته هایی است که درکشورهای صنعتی به شدت در حال رشد می باشد. کلمه کوچینگ که ازکُوچ می آید به معنای مربی است که ورزشکاران را در راه رسیدن به موفقیت همراهی می کند و در این راستا کُوچ تمامی تجربیات خویش را به ورزشکار منتقل می سازد تا ورزشکار بتواند قله های موفقیت و پیروزی را فتح کند.

 اما کوچینگی که امروزه در کشورهای مهم صنعتی از آن استفاده می گردد در واقع کُوچ کردن یا همراهی کردن مدیران یک مجموعه می باشد     (  در واقع یک کُوچ ، فردی می باشد که به روانشناسی مدیریت و مدیریت نوین آشنایی کامل دارد ) در این همراهی آموزشهای لازم برای پیش بردن مدیران مجموعه تا رسیدن به اهداف پیروزمندانه  از جمله وظایف کُوچ می باشد. در مدیریت نوین نقش کُوچ بسیار حائز اهمیت است به صورتی که تقریبا هر مدیری یک کُوچ دارد. کُوچ که دارای توانمندیهای روانشناسی و مدیریتی می باشد، ابزارهای متعددی را دارا است تا بتواند مدیر را در بحرانهای منابع انسانی ، عملیاتی ، بازاریابی و فروش  و  . . .  همراهی نماید و همچنین بتواند با استفاده از تکنیکهای موجود در این رشته هر گونه استرس، نگرانی، کمبود انرژی و پیچیدگی را از مدیر دور نماید و مدیر را یاری می دهد تا از حداکثر توانایی هایش در هر لحظه استفاده نماید و به این ترتیب بحرانها را با موفقیت و پیروزی سپری نماید.

کوچینگ فرایند همراهی مداوم و حمایت ازمدیران برای ثابت قدم ماندن در اهداف و تعهداتشان  است و به معنای پیمودن راهی میان بر، فائق آمدن بر ترس و تقویت و نیرومند ساختن نقاط قوت و ویژگی های مهم و اساسی است. به بیان دیگر کوچینگ هنر تسهیل کردن تصمیم گیری ، اجرای فعالیت ها، فرایند یادگیری و پیشرفت مدیران  است و به طور مداوم بر فرایندهای پیشرفت و رشد مدیر تمرکز می کند. به عبارتی دیگر — کوچینگ نوعی رابطه تعاملی است که به مدیران در زمینه شناسایی، هدایت و تحقق اهداف شخصی و شغلی شان  سریع تر از آنچه که خود قادر به انجام آن هستند، کمک می کند که —علاوه بر افزایش مهارت های ارتباطی، حل مسأله، کار گروهی و ارتقای توانمندی های فردی ، به توسعه شایستگی های اصلی شغل نیز می انجامد.

کوچینگ قادر است بین اهداف سازمانی و نیازهای فردی مدیران برای رشد و پیشرفت ، تعادل برقرار کند و سبب برقراری یک رابطه مبتنی بر منفعت بین مدیر و سازمان شود. ضروری نیست که یک کوچ، به طور حتم تجربه مستقیم کاری مدیری که به او مراجعه کرده است را داشته باشد، مگر در مواردی که کوچینگ در رابطه با یک مهارت ویژه باشد. یک کوچ به دنبال آن نیست که به موضوعات عمیقی مانند اعتماد به نفس پایین و عملکرد شغلی ضعیف بپردازد ، بلکه بیشتر به موضوعات کاربردی مانند تنظیم هدفها و دستیابی به نتاج در یک محدوده زمانی مشخص می پردازد. یک کوچ خوب باید قادر باشد با مدیران ارتباط برقرار کند و به آنها انگیزه و روحیه بدهد. آنها می توانند به مدیران کمک کنند که خلاقیت و مهارتهای حل مسئله را در خود تقویت کنند؛ مهارتهای که در یک زندگی کاری روزانه از دست رفته اند و فراموش شده اند. فرایند کوچینگ به افراد کمک می کند که خود را سریعتر با تغییرات محیطی وفق دهند و به آنها کمک می کند که ظرفیتها و توانایهایشان را بشناسند(Sweeney, 2008).

کوچ با آموزش و کوچینگ برای مدیران بعنوان یک تسهیل گر, مشاور و یاریگر عمل می کند و تلاش می کند از روش هایی استفاده نماید تا شرایط مناسبی را که منجر به یادگیری شود ایجاد نماید و فراگیر را در فرایند یادگیری درگیر سازد .

کوچینگ هنر تسهیل کردن راه برای رسیدن به هدف است. کوچینگ مجموعه مهارت‌هایی است که استعدادها و پتانسیل‌های مدیران را شکوفا می‌کند تا مدیر بتواند در زندگی شخصی و حرفه ای خود کارآیی و عملکرد بهتری داشته باشد. کوچینگ به مدیر فرصت می دهد تا برای خود اهدافی مشخص کند و در راستای محقق شدن این اهداف گام برداشته و اقداماتی صورت دهد. کوچ راه را برای رسیدن به این اهداف و موفقیت مدیر هموار می‌کند، به او انگیزه می‌دهد تا تعهد و مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد. کوچینگ آمیزه‌ای از چالش و حمایت است. کوچینگ نه یک روش درمانی است، نه مشاوره و نه منتورینگ. توسعه فردی و سازمانی، افزایش اعتماد به نفس، خودباوری، خودشناسی و افزایش سطح درک و آگاهی از مهم‌ترین دستاوردهای کوچینگ به شمار می روند.

 

کوچینگ مدیران چیست؟

مدیران در سازمانها از لحاظ جایگاه ، عملکرد ، نوع سازمان و ابعاد و سایز سازمان در چند حالت بشرح ذیل تقسیم می شوند:

 • مدیرانی که در سازمان های کوچک ( کمتر از 50 نفر ) مشغول کارهستند.

 • مدیرانی که در سازمان های متوسط ( مابین 50 تا 150 نفر ) مشغول کارهستند.

 • مدیرانی که در سازمان های بزرگ ( بیشتر از 50 نفر ) مشغول کارهستند.

 • مدیرانی که در سازمان های شخصی خودشان مشغول کارهستند.

 • مدیرانی که در سازمان های دولتی و یا خصوصی بعنوان شاغل مشغول کارهستند.

 • مدیرانی که در سازمان های بعنوان مدیرعامل مشغول کارهستند.

 • مدیرانی که در سازمان های بعنوان مدیر ارشد و یا مدیر میانی مشغول کارهستند.

 • سایر حالت های کاری

کوچینگ مدیران  قادر است بین اهداف سازمانی و نیازهای فردی مدیران برای رشد و پیشرفت ، تعادل برقرار کند و سبب برقراری یک رابطه مبتنی بر منفعت بین مدیر و سازمان شود. ضروری نیست که یک کوچ، به طور حتم تجربه مستقیم کاری مدیری که به او مراجعه کرده است را داشته باشد، مگر در مواردی که کوچینگ در رابطه با یک مهارت ویژه باشد. یک کوچ به دنبال آن نیست که به موضوعات عمیقی مانند اعتماد به نفس پایین و عملکرد شغلی ضعیف بپردازد ، بلکه بیشتر به موضوعات کاربردی مانند تنظیم هدفها و دستیابی به نتاج در یک محدوده زمانی مشخص می پردازد. یک کوچ خوب باید قادر باشد با مدیران ارتباط برقرار کند و به آنها انگیزه و روحیه بدهد. آنها می توانند به مدیران کمک کنند که خلاقیت و مهارتهای حل مسئله را در خود تقویت کنند؛ مهارتهای که در یک زندگی کاری روزانه از دست رفته اند و فراموش شده اند. فرایند کوچینگ به افراد کمک می کند که خود را سریعتر با تغییرات محیطی وفق دهند و به آنها کمک می کند که ظرفیتها و توانایهایشان را بشناسند(Sweeney, 2008).

کوچ با آموزش مشاوره حضوری و کوچینگ برای مدیران بعنوان یک تسهیل گر, مشاور و یاریگر عمل می کند و تلاش می کند از روش هایی استفاده نماید تا شرایط مناسبی را که منجر به یادگیری می شود را ایجاد نماید و فراگیر را در فرایند یادگیری درگیر سازد .

حوزه عمل کوچینگ مدیران

به طور کلی مدیران برای موفقیت در عرصه های زیر از خدمات و راهنمایی های کوچ بهره می گیرند :

 • توسعه توانایی مدیریت و رهبری

 • توانایی تفویض اختیار و جانشین پروری برای آینده پایدار سازمان

 • رشد حرفه ای و توسعه مهارت

 • افزایش درآمد سازمان از طریق فروش و بازاریابی کارآمد

 • حفظ کارمندان با استعداد و کلیدی

 • تصمیم گیری درست و موثر

 • - ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداخت پداش های هدفمند

 • ارتقاء روحیه تعلق سازمانی در کارکنان

 • بهبود روشهای کاری و تولیدی و کاهش هزینه های غیرضروری

 • ایجاد سرعت و تنوع در ارائه محصول و خدمات

 • طراحی و تدوین استراتژی های موثر جهت توسعه فروش

 • برقراری ارتباط منطقی و سودآور مابین نیازهای بازار و فرایندهای سازمان

 • انجام مذاکرات موفق حهت کسب منافع مشروع سازمان

 • و صدها مورد سازمانی دیگر

مشتریان ما هماکنون درزمره موفق ترین و پر سودترین شرکتهای ایرانی هستند
فرآیند کوچینگ مدیران چگونه است؟

کوچینگ یک رویکرد مکالمه محور و حضوری است که در آن کوچ به مدیران کمک می کند برای سازمان و خودشان اهدافی مشخص کنند، این اهداف می‌بایست SMART باشند؛

 • صریح و مشخص
 • قابل سنجش با معیارهای مشخص
 • دست یافتنی در حد توانایی های سازمان
 • واقع گرایانه
 • دارای زمان بندی مشخص

حالدر ای حالت کوچ به مدیر کمک می کند تا با واقعیات روبرو شود و موقعیت فعلی و شرایط سازمان را به شکلی واقع گرایانه بسنجد و ارزیابی کند. در مرحله بعدی با توجه به ارزیابی ها و همچنین راهنمایی کوچ مجموعه اقداماتی برای تحقق اهداف ، حل مشکلات و بهبود عملکرد و شرایط مطرح می شود و مدیر  با توجه به شرایط راهی را بر می گزیند . بدیهی است که شما مدیران میتوانید با توجه به مهارتها و مطالبی که در دوره مدیران کلاس جهانی فرا میگیرید ، بهترین عملکرد را داشته باشید .

کوچینگ مدیران ابزاری برای افزایش تمرکز

تیموتی گالوی یکی از بنیان گذاران کوچینگ در دنیا این عقیده را دارد که تمام افکار درونی ذهن شما مانع اقدام شما می شوند. وی معتقد است بزرگترین مانع برای به منصه ظهور رسیدن توانایی ها و استعداد های یک فرد ، را تفکرات و ذهنیت های درونی اشخاص می داند. وقتی به دیالوگ های درونی ذهنت مجالی برای خودنمایی نمی دهی، بدنت می تواند کنترل اوضاع را به دست بگیرد. می توان گفت وقتی این دیالوگ های درونی ذهن به حالت تعلیق در می آید، بدن می تواند به یک ایده کاملاً واضح و شفاف دست یابد و بفهمد که چه باید بکند. وی از افراد می خواهد بر روی بالاترین نقطه ای تمرکز کنند که توپ تنیس را می توان پرتاب کرد. این فعالیت فقط ذهن شما را منحرف می کند تا دیالوگ های درونی ذهنتان متوقف شوند و بدنتان بتوانند کنترل اوضاع را به دست بگیرد. همین تکنیک ساده کمک کرد تا افراد به آرامش رسیده و بازی تنیس شان فوراً بهتر شود.

گالوی معتقد بود این تکنیک فقط در بازی تنیس کاربرد ندارد و افراد همه پاسخ ها را در درون خود دارند و با این تکنیک می توانند به جواب برسند. در کوچینگ به مدیران کمک می کنیم تا صدای دیالوگ درون ذهنشان را خاموش کنند تا در سکوت یاد بگیرند و به غرایز یا ضمیر ناخود آگاه خود فرصت دهند کنترل اوضاع را به دست گیرد. گاهی اوقات خاموش کردن این دیالوگ به معنای پرت کردن حواس فرد و گاهی اوقات به معنای تجسم کردن بد ترین حالت ممکن و از بین بردن ترس است.

شما با بهره مندی از کوچینگ مدیریتی می‌توانید به راحتی مشاوره بگیرید و از فرد کوچ ، عملی بودن موردی که قصد انجام آن را دارید بپرسید. عموما افرادی که کار کوچینگ مدیران را انجام می‌دهند افرادی باتجربه و با سابقه بالا در کسب‌و کار هستند و به نوعی کارآفرین محسوب شده و قصد دارند تجربه خودشان در کار را در اختیار شما قرار دهند. منطقی به نظر می‌رسد که شما برای کارهای خود از فردی کمک بگیرید که در علم مدیریت و هدایت سازمان ها و مدیران تجربه داشته باشد و اگر این تجربه همراه با علم باشد (که قطعا هم یک فرد کوچ به همین شکل است) قطعا برای شما بهتر خواهد بود.

کسب آموزش و بهره گیری از کوچینگ  مدیران مثل داشتن یک شریک با تجربه در کسب‌و کار بوده و ارزش آن به حدی زیادی است که نمی‌توان قیمت خاصی را برای آن در نظر گرفت. فرض کنید که کسب‌و کار شما در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات باشد و یا این‌که قصد دارید که برند کسب‌و کار خودتان را به مرحله‌ی بالاتر و بهتری ببرید، قطعا بهترین راه برای شما، استفاده از یک کوچینگ مدیریتی حرفه‌ای است تا همانند یک شریک فعال و آگاه به شما کمک کند تا با موفقیت چالش پیش رو را بگذارنید ولی فراموش نکنید که دستاوردهای این همکاری تماما به شما تعلق دارد و حالا قرار نیست آن دستاورد را با کسی تقسیم نمایید ، و مطمئن باشید که در انتها ، نتیجه کوچینگ مدیران ، شما را خوشحال خواهد کرد و از انتخابی که داشتید پشیمان نخواهید شد.

زمانی که شخصی تصمیم داشته باشد آموختن یک ساز موسیقی را آغاز کند، بسیار منطقی به نظر می‌رسد که یک استاد را پیدا کرده و او نواختن را به وی آموزش دهد تا این‌که خود شخص به صورت خودآموز اقدام به آموختن نوازندگی کند. در نظر بگیرید اگر یک ورزش‌کار بخواهد که مهارت‌های خودش را بهبود ببخشد، بهترین کاری که می‌تواند انجام دهد پیوستن به یک تیمی است که یک مربی خوب و حرفه‌ای دارد. بله درست متوجه شدید که سریع‌ترین راه برای رسیدن به موفقیت در کسب‌و کارها، سود بردن از بیزینس کوچینگ است.

کوچینگ مدیران چگونه است؟

اساتید ، مشاوران حرفه ایی و افرادی که کوچینگ مدیران را به مدیران ارشد و کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی ارائه می‌دهند، عموما مشاورین ورزیده ایی در علوم مدیریتی ، منابع انسانی ، فرایندهای کسب و کار و بازاریابی و فروش هستند و می‌دانند چه چیزی برای موفقیت یک کسب‌و کار لازم است. این افراد در ازای مقدار مشخصی هزینه که عموما در ازای ارزشی که برای سازمان ایجاد میگردد ( جلوگیری از یک هزینه اضافی و یا کسب سود از بازاری نامطمئن ) ، به صاحبان کسب‌و کارها و مدیران کمک می‌کنند تا اهداف خود را به طور روشن تعیین کنند، چشم انداز کسب‌و کار خود را بهتر ببینند و  با جای گذاری این اهداف و چشم اندازها در جای درست و مشخص، به رشد و توسعه‌ی کسب‌و کار خود کمک کنند.

در نظر داشته باشید که اگر برای صاحبان کسب‌و کارها سوالات و یا مشکلاتی پیش بیاید، کوچینگ مدیران به آن‌ها کمک خواهد کرد تا به بهترین نحو ممکن، آن موارد را حل کرده تا مشکلات و سوالات مانع از پیشروی در مسیر رشد و توسعه کسب‌و کار مورد نظر نگردد.

کار کوچینگ مدیران با شناخت کسب و کار شما آغاز می‌شود. فرد کوچ در ابتدا سعی در شناخت برند کسب‌و کار شما دارد و سپس مشتریان هدف کسب‌و کار شما را شناسایی می‌کند و در نهایت چالش‌هایی که احتمال دارد با آن روبه رو شوید را شناسایی می‌کند. زمانی که کوچینگ مدیران تمامی اطلاعات لازمه در مورد کسب‌و کار شما را پیدا کرد، تمام سعی خود را می‌کند چشم اندازی که شما برای کسب‌و کار خود تصور می‌کنید را بیشتر درک کند و از همه مهم‌تر اهدافی که برای کسب‌و کار خود دارید را هم، شناسایی نماید.

یک مورد مهم که در مبحث کوچینگ مدیران باید به آن اشاره کرد این است که کوچینگ مدیران مثل یک مربی ابتدا در دوره مدیران کلاس جهانی به شما کمک می‌کند تا استعدادهای خود را تقویت کنید، اهداف خود را بشناسید، تصمیمات خود را هدایت نمایید و در کنار این موارد هر چیز دیگری که برای موفقیت شما و کسب‌و کارتان لازم باشد را نیز انجام می‌دهد.

نهایتا  کوچینگ مدیران به شما کمک خواهد کرد تا مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای دستیابی به اهدافی که برای کسب‌و کار خود در سر دارید را اجرا کنید و به شما مسیر درست برای رسیدن به این اهداف را نیز خواهد گفت. در طول این مدت، کوچینگ مدیران به شکل منبع ارزشمندی از اطلاعات علمی روز دنیا و مشاوره تخصصی در کنار شما خواهد بود. راه اندازی یک کسب‌و کار در یک محیط رقابتی، خواه کوچک باشد یا بزرگ، دقیق به مانند پیدا کردن مسیر درست در تاریکی است. کوچینگ مدیران دقیقا همان چراغی است که شما برای پیدا کردن مسیر به آن نیاز دارید و لذا باید وجود آن را برای کسب‌و کار خود جدی بگیرید.

 کوچینگ مدیران کسب و کار به چه شکلی به ما کمک می‌کند؟

یک نظر مشترک بین افرادی که صاحب کسب‌و کار هستند وجود دارد که می‌گویند کوچینگ مدیران  زمانی کاربرد دارد که کسب‌و کار ما با یکی از  مشکلات زیر مواجه شده است و باید آن را حل کند؛

 • مشکلی در کل سازمان و یا یکی از بخش های آن رخ داده است .
 • قصد توسعه سازمان را داریم .
 • تصمیم به راه اندازی یک سازمان جدید را دارید.
 • توان رقابت با رقبا را ندارید .
 • در یکی از زمینه های بازاریابی و فروش ، منابع انسانی ، فرایند تولید ، ماهش هزینه ها و . . . مشکل دارید .
 • در زمینه شراکت و مشارکت با دیگران مردد هستید .
 • . . . .
 • . . . .

این در صورتی است که به یک کوچ جهت حل کردن مشکل در مواقع بحرانی نیاز است و در جاهای دیگر هم وجود کوچ در کسب‌و کار باعث بهبود شده و فواید زیادی را برای صاحبان و مدیران کسب‌و کار به همراه خواهد داشت.

کوچینگ مدیران می‌تواند به صاحبان و مدیران کسب‌و کارها کمک کند تا یک کسب‌و کار را از صفر شروع کنند . کوچینگ به مدیران و صاحبان کسب‌و کارها مشاوره می‌دهد تا بتوانند کسب‌و کار خود را راحت‌تر راه اندازی کنند. همچنین کوچینگ به آن‌ها کمک می‌کند تا ماموریت و اهداف کسب‌و کار خود را بهتر شناسایی کنند و راهبردهای کوتاه مدت و بلندمدت را برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود به کار گیرند.

در نظر داشته باشید خدماتی که کوچینگ مدیران ارائه می‌دهد، کاملا به صورت چندمنظوره قابل استفاده است. معنی این مورد این است که اگر کسب‌و کار شما کوچک و محلی و یا این‌که بین المللی باشد و یا اگر قصد دارید کسب‌و کار دارای مشکل خود را احیا کنید یا این‌که قصد دارید کسب‌و کار موفق خود را از اینی که هست موفق تر کنید، یک کوچینگ مدیران  با استعداد می‌تواند به شما در این رابطه به خوبی کمک کند.

در حالی‌که راه اندازی یک کسب‌و کار، یک کار بسیار هیجان انگیز و جذاب است، این نکته را نباید فراموش کرد که می‌تواند بسیار سخت و استرس‌زا نیز باشد و این مسئله وقتی بیشتر خود را نشان می‌دهد که شما قصد داشته باشید به تنهایی کل شرکت را اداره کرده و خودتان آن را راه اندازی کنید.
با این حال، زمانی که شما از کوچینگ مدیران سود می‌برید ، شما شخصی را در اختیار خواهید داشت که می‌تواند به شما کمک کند تا در مواجهه با چالش‌هایی که به ناچار با آن مواجه می‌شوید، به عنوان منبعی از تجربه و تخصص در کنار شما باشد و بتوانید در شرایط سخت ، خیلی راحت به او اعتماد کرده و تکیه کنید.

با این اوصاف کوچینگ مدیران می‌تواند زندگی و کار صاحبان کسب‌و کارها را بسیار راحت‌تر از قبل کند و استرس آن‌ها را به شدت پایین بیاورد. قطعا نتیجه کوچینگ مدیران ، چیزی فراتر از آن چیزی است که تصورش را می‌کنید.

تا به اینجای کار به سه سوال کلی در مورد کوچینگ مدیران جواب داده شد که شامل کوچینگ مدیران چیست؟، کوچینگ مدیران چه کاری انجام می‌دهد؟، و کوچینگ مدیران به چه شکلی به ما کمک می‌کند؟، بوده است.

کوچینگ مدیران در چه زمینه هایی به ما کمک می کند؟

کوچینگ مدیران به شیوه‌ی مدیریت کسب و کار محدود نمی‌شود. ممکن است بهترین متدهای مدیریتی در شرکت شما به کار گرفته شود و همه‌ی شرایط مناسب باشد، اما به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده باشید. تشخیص اینکه مشکل از کجاست به عهده‌ی کوچ مدیران است. مربی (کوچ) مدیران در این مرحله به آنالیز شرایط فردی شما می پردازد .  منظورمان از شرایط فردی در اینجا همه‌ی قسمت‌های زندگی مدیر و مجموعه است که می‌تواند در نوع نگاه و شیوه‌ی تصمیم‌گیری فرد تأثیر داشته باشد. از نوع روابط فردی و خانوادگی مدیر گرفته تا وضعیت سلامت و سبک زندگی کارکنان. پس از آنالیز این مسائل، راهکارهایی برای توسعه‌ی فردی به مدیر مجموعه ارائه می‌شود که رعایت آن‌ها تأثیر بسزایی در شیوه‌ی مدیریت فرد دارد.

پس از بررسی شرایط فردی مدیر و مجموعه، شرایط کسب و کار بررسی می‌شود. شرایط کسب و کار شامل تمامی مراحل ورود اطلاعات (یا مواد اولیه و…)، پردازش اطلاعات، شیوه‌ی آماده‌سازی خروجی و نوع ارائه‌ی خروجی به بازار می‌شود. در این مرحله کوچ مدیران به صورت حضوری به بررسی شرایط می‌پردازد و نقاط قوت و ضعف کسب و کار را استخراج می‌کند. با تحلیل اطلاعات به دست آمده، راهکارهایی جهت بهبود شرایط ارائه می‌شود و کوچ مدیران با حضور در کنار سازمان ، مطمئن می‌شود که راهکارها به درستی اجرا می‌شوند تا به نتیجه‌ی مطلوب و واقع‌بینانه برسند.

مزایای بیزینس کوچینگ

تمرکز بهتر

زمانی که مجبور هستید همزمان کارهای متعددی را پیگیری کنید، ممکن است به آسانی در این کارها غرق شوید و تمرکز خود را از دست دهید. یک کوچ کار بلد، به شما کمک می‌کند که تصویر بزرگ تری را ببینید و بلافاصله روی نواحی خاصی تمرکز کنید که نیاز به توجه شما دارند.

سیستم سازی

آیا همواره نگران این مورد هستید که اگر یک هفته و یا یک روز و یا حتی ساعتی در کنار کسب و کارتان نباشید بیزینس شما از هم می پاشد. یک کوچ حرفه ای شما را در این زمینه یاری خواهد داد و به شما خواهد آموخت که چگونه کسب و کار شما بدون حضور شما سر پا باشد.

تعیین روشن اهداف کسب و کار

پیش از هرگونه برنامه‌ریزی، باید به وضوح بفهمید که می‌خواهید به چه اهدافی برسید. کوچینگ مدیران به شما کمک می‌کند درک کنید هر قدمی که برمی‌دارید، چگونه شما را به اهدافتان نزدیک‌تر می‌کند. و آیا گام هایی که هم اکنون در حال برداشته شدن هستند نیز در راستای رسیدن به اهداف معین شده اند.

توسعه فردی

کوچینگ مدیران تنها برای رشد کسب‌وکار قابل استفاده نیست. مهارت‌ها و دانشی که کوچینگ مدیران به شما آموزش می‌دهد، به رشد فردی شما نیز کمک شایانی می‌نماید. با استفاده از کوچینگ مدیران شما رفتار های خود در جامعه و خانواده را نیز می توانید اصلاح کنید و جایگاه درست خود در زمینه های شغلی مختلف را با توجه به اخلاقیات و علاقه های خود بیابید. دکتر محمود آسیاچی در کارگاه های آموزشی دوره مدیران کلاس جهانی که برگزار می شود ، اصول توسعه فردی شما بعنوان یک مدیر را یادآور شده و شما را در این زمینه راهنمایی میکنند.

برنامه‌ریزی مالی هوشمندانه‌تر

این کار یکی از چالش‌برانگیزترین قسمت‌های اداره یک کسب‌وکار است. کوچینگ مدیران در تمام موارد مربوطه ، از توسعه بودجه تا قیمت‌گذاری خدمات و محصولات جدید، به شما کمک می‌کند. شما می‌توانید تمام سوالات مالی خود را با او مطرح کنید و مطمئن باشید که تصمیم هوشمندانه‌ای برای کسب‌وکار خود اتخاذ می‌کنید.

تعیین استراتژی خروج

استراتژی خروج یکی از مهمترین مسائلی است که بایستی در کسب و کار خود به آن توجه داشته باشید. توجه به این که خروجی کاری که راه انداخته اید چه خواهد شد. آیا کسب و کار را پس از رسیدن به حد مطلوب خواهید فروخت یا آن که آن را وارد بازار بورس خواهید کرد و یا حتی آن را خودتان تا پایان اداره خواهید کرد. تمام این تصمیم ها نیازمند مسیر هایی برای سپری شدن در طی مراحل رشد و بازدهی کسب و کار هستند که با استفاده از یک کوچ حرفه ای شما می توانید از تک تک این تصمیمات مطلع شوید.

بهانه هایی که ممکن است از کوچ استفاده نکنید

در صورت تمایل به پیش ثبت نام و دریافت مشاوره فرم زیر را پر کنید