مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) نام دوره: مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) مدت زمان دوره: ۲ روزه یا ۴ روزه هدف: آشنایی با تکنیک مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار (BPR) به عنوان ابزاری برای بازاندیشی بنیادین طراحی نوین و ریشه ای…

مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی)

مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی) نام دوره: مدیریت ریسک مدل BOW-TIE (مدل پاپیونی) مدت زمان دوره: ۱ تا ۳ روزه  هدف: هدف از این دوره روشهای علمی و راهکارهای عملی برای برآورد احتمال و ریسک وقوع مخاطرات در سازمان ها بوده و همچنین فرا…

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000 نام دوره: استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000 مدت زمان دوره: ۲ تا ۳ روزه  هدف: هدف از این دوره روشهای علمی و راهکارهای عملی برای اجرای استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000 جهت اخذ گواهینامه مربوطه در سازمان…

مطالعه و ارزیابی کار و زمان

مطالعه و ارزیابی کار و زمان نام دوره: مطالعه و ارزیابی کار و زمان مدت زمان دوره: ۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه ( ۳۲ ساعت) هدف: هدف از این دوره روشهای علمی و راهکارهای عملی برای اجرای استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO…

مدیریت ریسک

مطالعه و ارزیابی کار و زمان نام دوره: مطالعه و ارزیابی کار و زمان مدت زمان دوره: ۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه ( ۳۲ ساعت) هدف: هدف از این دوره روشهای علمی و راهکارهای عملی برای اجرای استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO…

اصول سخنرانی و فن بیان

اصول سخنرانی و فن بیان نام دوره: اصول سخنرانی و فن بیان مدت زمان دوره: ۲ روزه  هدف: آشنایی مدرسان ، مدیران و سخنرانان با اصول سخنرانی موثر و ساختارمند در حضور شنوندگان و یادآوری نکات و مواردی که قبل ، بعد و حین سخنرانی…

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری نام دوره: بنچ مارکینگ یا الگوبرداری مدت زمان دوره: ۱ روزه  هدف: آشنایی با مبانی و مفاهیم الگوبرداری و بنچ مارک کردن از سازمانهای پیشرو در صنعت جهت حفظ مشتریان ،تعامل با تأمینکنندگان، بهرهوری بیشتر کارکنان و ارتقای مزیتهای رقابتی، سازمان…

تفکر و نگرش سیستمی

تفکر و نگرش سیستمی نام دوره: تفکر و نگرش سیستمی (System Thinking) مدت زمان دوره: ۱ و ۲ و ۳ روزه ( ۲۴ ساعت) هدف: آشنایی با مبانی و مفاهیم سیستم ها و تفکر و دیدگاه سیستمی و کاربردهای آن در سازمان ها جهت تجزیه…

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش نام دوره: زنجیره ارزش مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت ( ۲ روز) هدف: آشنایی و آموزش کارکنان با مفاهیم ارزش و شناسائی عملیاتی که درسازمان موجب خلق ارزش برای مشتریان میگردد . همچنین تجزیه و تحلیل این زنجیره و روشهای ارتقاء آن برای…

سازمان های چابک

سازمان های چابک نام دوره: سازمان های چابک مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی مدیران سازمانها با تغییراتی که در فرایندهای تولید و کسب و کار رخ داده است و اینکه امروزه اکثر مشتریان محصولات ، خدمات و نیازهای خاص خود را…