معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار

معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار نام دوره: معرفی خوشه های صنعتی کسب و کار مدت زمان دوره: ۱ یا ۲ روزه هدف: آشنایی و آموزش صاحبان مشاغل و صنایع کوچک با نحوی همکاری و تشکیل خوشه های صنعتی کسب و کار در منطقه…

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی نام دوره: کارآفرینی سازمانی مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی شرکت کنندگان با اصول متدولوژی کارآفرینی درون سازمانی بگونه ای که ضمن تحقق توسعه و رشد پایدار در سازمان ، بتوان رضایت مندی کارکنان را نیز افزایش بدهیم . ×…

مدل و طرح کسب و کار

مدل و طرح کسب و کار نام دوره: مدل و طرح کسب و کار مدت زمان دوره: ۳ روزه ( ۲۴ ساعت ) هدف: هدف: در این دوره شرکت گنندگان با اهمیت و بخش های اصلی یک مدل ( طرح ) کسب و کار آشنا…

مدیریت کسب و کار – کارآفرینی

مدیریت کسب و کار – کارآفرینی نام دوره: مدیریت کسب و کار – کارآفرینی مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: آشنایی شرکت کنندگان با انواع کسب و کار و تشریح عوامل موثر در موفقیت و یا شکست کارآفرینان در ایجاد یک کسب و…