آشنایی با مقررات GMP و قوانین اتاق تمیز

2-7- وضعیت سقف و روشنایی

2-7-1- سقف مکان‌های نگهداری و فرآوری باید صاف بوده و به آسانی قابل تمیز کردن باشد .

2-7-2- واحدهایی که دارای سقف کاذب هستند باید امکانات لازم جهت دسترسی به فضای بالای سقف برای تمیز کردن و کنترل آفات و حشرات داشته باشند .

2-7-3- کلیه اتصالات دیوارها و سقف برای سهولت تمیز کردن باید درزبندی و غیر قابل نفوذ باشند .

2-7-4- در صورت رنگ‌آمیزی سقف ، رنگ باید متناسب با محوطه‌های تولید مواد غذایی بوده و بعد از رنگ‌آمیزی صاف و بدون برجستگی باشد . رنگ‌ها نباید پوسته پوسته شوند .

2-7-5- دریچه‌ها و سازه‌های بالای سر باید بطور مرتب تمیز ، نگهداری و تعمیر شوند . برای کمک به نگهداری آنها و جلوگیری از تجمع غبار و کثافات ، دارای مقطع دایره‌ای شکل باشند .

2-7-6- در محوطه‌های تولیدی و بازرسی ، روشنایی‌های مناسبی باید تعبیه شود . روشنایی‌ها باید دارای حفاظ و پوش  مناسب باشد .

2-7-7- در محوطه‌های بازرسی باید از روشنایی‌هایی استفاده شود که نوری شبیه نور طبیعی دارند ، در قسمت تولید نیز میزان روشنایی باید کافی باشد .

2-7-8- کلیه روشنایی‌ها باید تمیز نگهداری شوند . تعمیر یا جایگزینی لامپ‌ها باید در زمانی صورت گیرد که تولید پایان یافته است .

2-7-9- پنجره‌های سقفی را باید طوری طراحی کرد که آفات و حشرات نتوانند زیر یا روی آنها لانه‌گزینی کند و این پنجره‌ها نباید بالای خط تولید تعبیه شوند . در صورت ناگزیر بودن از عبور خط تولید از زیر این پنجره‌ها ، نصب حفاظ مناسب زیر این پنجره‌ها ضروری است .

2-8- تهویه مناسب

2-8-1- در کلیه فضاها دما و غبار و بخارات باید کنترل شود .

2-8-2- در محیط‌های حاوی بخار ، نصب هواکش‌ها ی مناسب برای حذف بخار یا کاهش قابل قبول آن ضروری است .  این مهم رشد کپکها و خوردگی دستگاه‌ها را به حداقل می رساند .

2-8-3- در صورت نیاز باید در جاهای خشک ، دستگاه غبارگیر نصب شود . این دستگاه باید بطور مرتب بازرسی  نگهداری شود تا از کارایی و عدم وجود آلودگی در آن اطمینان حاصل شود .

2-8-4- فرآیندهای سرخ‌کردن یا مشابه آن باید دارای تجهیزات تهویه مناسب باشد . برای جلوگیری از برگشت قطرات متراکم شده به دستگاه ، نصب صفحات جمع آوری ضروری است .

2-8-5- مایعات متراکم شده در تهویه و هواکش باید بطور مستقیم به فاضلاب هدایت شده و لوله‌های جمع‌آوری آن  مرتبا گندزدایی شوند .

2-9- کیفیت آب و تجهیزات مربوطه

2-9-1- آب مصرفی برای کلیه عملیات فرآوری ، خنک‌سازی یا نظافت اولیه قوطی‌ها یا ظروف شیشه‌ای یا فرآیند  آبکشی تجهیزات باید دارای خصوصیات آب آشامیدنی بوده و عاری از تغییر رنگ یا آلودگی باشد .

2-9-2- مخزن آب باید دارای درپوش باشد و برای اطمینان از عدم آلودگی بطور مرتب بازرسی و تمیز شود .

2-9-3- در صورت نیاز به کلرزنی آب ، زمان تماس و میزان کلر آزاد باید بطور مرتب مراقبت شود .

2-9-12- برای حذف نقاط مرده باید ممیزی‌های منظمی از خطوط خدمات‌رسانی به خصوص آب صورت گیرد .

2-10- تزئینات داخلی

2-10-1- سرتاسر کارخانه باید از ظاهر مناسبی برخوردار باشد . نشانه‌های آلودگی از قبیل کاشی‌های لب‌پریده ، رنگهای پوسته پوسته ، لوله‌های زنگ‌زده ، گچ‌کاری صدمه‌دیده باید تعمیر شوند .

2-11- لوله‌کشی آب و فاضلاب

2-11-1- لوله‌کشی کارخانه باید از لحاظ اندازه و طراحی شرایط ذیل را داشته باشد :

     – عرضه کافی آب برای محوطه‌های مورد نیاز ؛

     – انتقال صحیح پساب یا مواد دفعی مایع از کارخانه ؛

     – عدم انتقال آلودگی به مواد خام ، محصول و محیط .

2-9-4- هوای فشرده باید تصفیه و ناخالصی‌های آن گرفته شود .

2-9-5- کلیه لوله کشی‌ها بهتر است از زیر سقف عبور داده شوند و بطور مرتب تمیز شوند .

2-9-6- کلیه سازه‌های بالاسری باید در وضعیت خوبی نگهداری شده و تعمیر شوند . این مکان‌ها باید عاری از غبار بوده و رنگ آنها پوسته نشود . سازه‌های یادشده باید فاقد باقی مانده مصالح ساختمانی ، تارعنکبوت و آلاینده های دیگرباشند .

2-9-7- خطوط بخار باید بطور مرتب برای بررسی حضور آلاینده‌های شیمیایی نمونه‌گیری شوند . برای این منظور باید بخار را در ظروف دربسته برای چند ثانیه محبوس کرد .

2-9-8- کلیه خطوط مورد استفاده باید تمیز نگه داشته شده و خطوط اضافه را جمع‌آوری نمود .

2-9-9- لوله‌های حاوی سیم‌های برق و سینی‌کابل‌ها باید عاری از غبار ، تارعنکبوت و غیره باشد .

2-9-10- شیلنگهای مورد استفاده برای شستشو باید در شرایط مناسبی نگهداری شده از حلقه‌های شیلنگ جمع‌کنی برای  جمع کردن و نگهداری آنها روی دیوار استفاده شود . شیلنگها در طول نگهداری نباید با کف کارخانه تماس  داشته باشند .

2-9-11- شیلنگ بخار هرگز نباید در محصول غوطه‌ور شود . در صورت نیاز به استفاده از بخار زنده ، شیلنگ باید مجهز به لوله‌های استیل اضافی باشد .

2-9-12- برای حذف نقاط مرده باید ممیزی‌های منظمی از خطوط خدمات‌رسانی به خصوص آب صورت گیرد .2-9-12- برای حذف نقاط مرده باید ممیزی‌های منظمی از خطوط خدمات‌رسانی به خصوص آب صورت گیرد .

درباره نویسنده: دکتر محمود آسیاچی

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *