مدیریت فروش و بازاریابی

مدیریت فروش و بازاریابی نام دوره: مدیریت فروش و بازاریابی مدت زمان دوره:  دو روزه هدف: آموزش مدیران فروش جهت شناسایی بازار ، مدیریت بازار و طراحی استراتژی بازاریابی و فروش سازمان وهمچنین طراحی ساختار واحد بازاریابی و فروش سازمان و برآورد تعداد پرسنل مورد…

مدیریت برگزاری نمایشگاه

مدیریت برگزاری نمایشگاه نام دوره: مدیریت برگزاری نمایشگاه مدت زمان دوره: ۱ یا ۲ روزه هدف: آموزش مدیران و کارکنان فروش با فرایند آماده سازی ، برگزاری و مواردی که باید در زمان برگزاری نمایشگاه (قبل ، حین نمایشگاه و بعد از نمایشگاه ) جهت…

مدیریت روانشناسی بازار

مدیریت روانشناسی بازار نام دوره: مدیریت روانشناسی بازار (تحلیل رفتار مصرف کننده) مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: در این دوره مدیران ارشد سازمانها با اصول و جمعیت شناختی بازار و نحوی معرفی محصول در بازار آشنا شده و ضمن آشنایی با تحلیل…

مدیریت جلسات داخلی سازمان

مدیریت جلسات داخلی سازمان نام دوره: مدیریت جلسات داخلی سازمان مدت زمان دوره: هدف: آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان جهت آمادگی و حضور در جلسات داخلی سازمان و نحوه برگزاری صحیح جلسات جهت دستیابی به اهداف جلسه × بستن هشدار محتوای دوره: تحلیل جلسات لزوم…

مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت خدمات پس از فروش نام دوره: مدیریت خدمات پس از فروش مدت زمان دوره: ۱ و ۲ روزه هدف: ایجاد آگاهی در پرسنل خدمات پس از فروش سازمان ، جهت رفتار مناسب با مشتریان و آماده سازی فرایندهای سازمان براساس برطرف نمودن نیازهای مشتریان…

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی نام دوره: مدیریت شکایت مشتریان ناراضی مدت زمان دوره: ۱و یا ۲ و یا ۳ روزه هدف: آشنایی با مجموعه فعالیتهایی که جهت جذب ، ثبت و رسیدگی به شکایت مشتریان نیاز است که سازمانها انجام دهند بگونه ای که ضمن…

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی نام دوره: مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی مدت زمان دوره: ۳ روزه ( ۲۴ ساعت ) هدف: آموزش مدیران فروش جهت شناسایی بازار ، مدیریت بازار و طراحی استراتژی بازاریابی و فروش سازمان و تشریح انواع…

مدیریت فروشگاه و فروشندگی

مدیریت فروشگاه و فروشندگی نام دوره: مدیریت فروشگاه و فروشندگی مدت زمان دوره:  ۲ یا ۳ روزه هدف: آموزش مدیران فروشگاه ها جهت شناسایی بازار ، مدیریت پرسنل فروشگاه ، غرفه آرایی و رعایت اصول فروشندگی و دکوراسیون فروشگاه و همچنین فراگیری مشتری مداری و…

مدیریت کمپین تبلیغاتی

مدیریت کمپین تبلیغاتی نام دوره: مدیریت کمپین تبلیغاتی مدت زمان دوره:  ۲ روزه هدف: آگاه نمودن پرسنل ، کارکنان و مدیران فروش در خصوص مهارتهای مورد نیاز جهت برنامه ریزی و مدیریت کمپین های تبلیغاتی سازمان ، بگونه ای که اهداف فروش در خصوص محصولات…

مدیریت مشتریان و فروش

مدیریت مشتریان و فروش نام دوره: مدیریت مشتریان و فروش مدت زمان دوره:  ۲ روزه هدف: آموزش مدیران فروش جهت شناسایی بازار ، مشتریان ، مدیریت بازار و فروش سازمان و همچنین طراحی ساختار واحد بازاریابی و فروش سازمان و برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز…