کتاب الکترونیکی ” علل بروز تعارض در سازمان “

“علل بروز تعارض در سازمان“ در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تعریف مفهوم تعارض ( تضاد ) وجود و اثر آن در سازمان ها را شناسایی کرده و دلایل بروز آن را تشریح نماییم . بدیهی است با شناسایی دلایل اصلی…

کتاب الکترونیکی ” بسوی مدیریت کلاس جهانی “

” کل بسوی مدیریت کلاس جهانی “ با توجه به شرایط بنگاه های اقتصادی در سراسر دنیا از لحاظ نوع و تنوع طلبی مشتریان و سطح آگاهی نیروی انسانی و آنچه که در مقاله باید مدیر کلاس جهانی شوید تشریح گردیده است ، لازم است…

کتاب الکترونیکی ” مدیریت اعتراض مشتریان “

” مدیریت اعتراض مشتریان “ سازمانها روزانه با انواع مشتریان در تعامل بوده و هریک از آنها نیازها و انتظارات مختص خود را داشته و از سازمان ما انتظار دارند که نیازشان با کمترین هزینه و زمان برآورده گردد و امکان دارد که آنها به…

کتاب الکترونیکی ” کل کتاب سخنرانی “

” کل کتاب سخنرانی “ جهت دانلود کتاب الکترونیکی ” کل کتاب سخنرانی ” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب الکترونیکی ” جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی “

” جایزه ملی بهره وری و تعالیسازمانی “ در ابتدای کتاب بعرض می رساند که جهت اطالع رسانی دقیق به سازمان ها کشور، کلیه مطالب این کتاب از سایت اختصاصی مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی به آدرس org.iphrd.www برداشته شده است. بدیهی است…

کتاب الکترونیکی ” اصول مدیریت کیفیت “

” اصول مدیریت کیفیت “ اصول مدیریت کیفیت که مبنای استاندارد مدیریت کیفیت در کمیته 671 ایزو می باشد، مبنایی است که می تواند توسط مدیران ارشد، بعنوان چارچوبی برای هدایت سازمان های خود ، در راستای بهبود عملکرد بکار گرفته شود . این اصول…

کتاب الکترونیکی ” روش ارزیابی مدلهای تعالی منطق RADAR “

” روش ارزیابی مدلهای تعالی منطق RADAR “ این روش ارزیابی ، یکی از دقیق ترین و سخت ترین روش های ارزیابی و یا خود ارزیابی یک سازمان براساس مدل EFQM بوده و همان روش ارزیابی ، ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران و اخذ جایزه…

کتاب الکترونیکی “مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک “

“مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک” استراتژی سنت نیست، سنت شکنی است. سازمانها جهت موفقیت باید روشهای کاری خود را تغییر داده و روشهای کاری گذشته را کنار بگذارند. متاسفانه برخی شرکتها تدوین استراتژی را بعنوان یک سنت انجام داده و معموالً به عملیات اجرایی آن…

کتاب الکترونیکی “EFQM 2010 مدل تعالی سازمانی”

“EFQM 2010 مدل تعالی سازمانی” ا توجه به شدت رقابت شرکتها در سطح بین المللی ، کلیه سازمانها و کشورها در حال طراحی و توسعه مدلهایی جهت کسب برتری و سرآمدی در سازمانهای خود هستند . شرکتهای ژاپنی اقدام به استقرار مدل TQM نموده اند…

کتاب الکترونیکی “CSM اندازه گیری رضایت مشتریان”

“CSM اندازه گیری رضایت مشتریان” هر سازمان و فعالیت های آن بواسطه حضور مشتری و خرید مشتری معنا پیدا می کند. سازمانها باید بپذیرند که زمانی اقداماتشان در خصوص خلق محصول یا خدمات دارای ارزش است که مشتریان آن محصول یا خدمت را خریداری نمایند….