نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی ” مدیریت اعتراض مشتریان “

” مدیریت اعتراض مشتریان “

سازمانها روزانه با انواع مشتریان در تعامل بوده و هریک از آنها نیازها و انتظارات مختص خود را داشته و از سازمان ما
انتظار دارند که نیازشان با کمترین هزینه و زمان برآورده گردد و امکان دارد که آنها به واسطه عملکرد نامناسب
فرآیندها و یا افراد سازمان ما دچار مشکل شده و اعتراض نمایند . البته قابل ذکر است که برخی مواقع مشتریان به
علت عدم آگاهی از کارکرد محصول و یا شرایط تحویل محصول دچار مشکل شده و اعتراض می نمایند .

جهت دانلود کتاب الکترونیکی ” مدیریت اعتراض مشتریان ” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب مدیریت اعتراض مشتریان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی ” کل کتاب سخنرانی “

” کل کتاب سخنرانی “

جهت دانلود کتاب الکترونیکی ” کل کتاب سخنرانی ” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب کل کتاب سخنرانی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی ” جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی “

” جایزه ملی بهره وری و تعالیسازمانی “

در ابتدای کتاب بعرض می رساند که جهت اطالع رسانی دقیق به سازمان ها کشور، کلیه مطالب این کتاب از سایت
اختصاصی مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی به آدرس org.iphrd.www برداشته شده است. بدیهی است با
توجه به اینکه مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی متولی طراحی و ارزیابی سازمانهای ایرانی براساس مدل جایزه
ملی بهره وری و تعالی سازمانی که به »الگوی تعالی سازمانی- ویرایش 09 »معرف شده است ، می باشد ، لذا سعی
کرده ایم که تغییری در متن مفاهیم محوری تعالی سازمانی و معیارهای تعالی سازمان اعمال نکنیم.

جهت دانلود کتاب الکترونیکی ” جایزه ملی بهره وری و تعالیسازمانی ” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی ” اصول مدیریت کیفیت “

” اصول مدیریت کیفیت “

اصول مدیریت کیفیت که مبنای استاندارد مدیریت کیفیت در کمیته 671 ایزو می باشد، مبنایی است که می تواند توسط مدیران ارشد، بعنوان چارچوبی برای هدایت سازمان های خود ، در راستای بهبود عملکرد بکار گرفته شود . این اصول که در اکثر منابع از آنها بعنوان مفاهیم بنیادین تعالی یاد شده است، مفاهیمی هستند که مدل EFQM براساس آنها بنا شده است، این مفاهیم می باید در اعتقادات و باورهای سازمان وجود داشته باشد ، زیرا بدون توجه عمیق به آنها حرکت به سمت تعالی ، یک تلاش بیهوده و خسته کننده و زود گذر می باشد.

جهت دانلود کتاب الکترونیکی ” اصول مدیریت کیفیت ” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب اصول مدیریت کیفیت

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی ” روش ارزیابی مدلهای تعالی منطق RADAR “

” روش ارزیابی مدلهای تعالی منطق RADAR “

این روش ارزیابی ، یکی از دقیق ترین و سخت ترین روش های ارزیابی و یا خود ارزیابی یک سازمان براساس مدل EFQM بوده و همان روش ارزیابی ، ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران و اخذ جایزه کیفیت اروپایی EFQM می باشد. بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی روش این ارزیابی را از ابتدا حرکت در مسیر تعالی که شامل: ارزیابی، تهیه گزارش ارزیابی و نحوه اعالم نتایج آن به سازمانها را بطور کامل تشریح نموده است و آنچه که در این کتاب مطالعه می فرمائید برگرفته از راهنمای ارائه شده می باشد

جهت دانلود کتاب الکترونیکی ” روش ارزیابی مدلهای تعالی منطق RADAR ” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب روش ارزيابي مدلهای تعالي منطق RADAR

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی “مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک “

“مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک”

استراتژی سنت نیست، سنت شکنی است. سازمانها جهت موفقیت باید روشهای کاری خود را تغییر داده و روشهای کاری گذشته را کنار بگذارند. متاسفانه برخی شرکتها تدوین استراتژی را بعنوان یک سنت انجام داده و معموالً به عملیات اجرایی آن هیچ توجه ای نمی کنند و صرفاً به خاطر اینکه مدیران قبلی در سنوات قبل اقدام به تدوین یک استراتژی می نمودند، آنها نیز استراتژی تدوین می کنند. استراتژی صرفاً بهتر کار کردن نیست. استراتژی انجام کارهایی متفاوت از گذشته و یا انجام همان کارها به طریقی متفاوت است

جهت دانلود کتاب الکترونیکی “مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب مدیریت و برنامه ریزی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی “EFQM 2010 مدل تعالی سازمانی”

“EFQM 2010 مدل تعالی سازمانی”

ا توجه به شدت رقابت شرکتها در سطح بین المللی ، کلیه سازمانها و کشورها در حال طراحی و توسعه مدلهایی جهت
کسب برتری و سرآمدی در سازمانهای خود هستند . شرکتهای ژاپنی اقدام به استقرار مدل TQM نموده اند و جهت
کنترل سازمانهای خود از بابت کیفیت بکارگیری مدلTQM مدل ارزیابی جایزه دمینگ را بکار می گیرند ، در آمریکا
جهت کنترل کیفیت سرآمدی از مدل ارزیابی جایزه مالکو بلدریج استفاده می کنند و در اروپا شرکتها از مدل ارزیابی و
جایزه EFQM بهره می گیرند.

جهت دانلود کتاب الکترونیکی “EFQM 2010 مدل تعالی سازمانی” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب EFQM 2010 مدل تعالی سازمانی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی “CSM اندازه گیری رضایت مشتریان”

“CSM اندازه گیری رضایت مشتریان”

هر سازمان و فعالیت های آن بواسطه حضور مشتری و خرید مشتری معنا پیدا می کند. سازمانها باید بپذیرند که زمانی
اقداماتشان در خصوص خلق محصول یا خدمات دارای ارزش است که مشتریان آن محصول یا خدمت را خریداری نمایند.
و چنانچه هر سازمانی این مهم را فراموش نماید با ادامه کسب و کار خود دچار مشکل می گردد. به همین دلیل رضایت
مشتری یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها در جهان می باشد و سازمانها بطور مداوم با مشتریان خود در ارتباط
بوده و تالش می کنند ضمناً شنیدن و درک نیاز مشتریان ، آن موارد را در محصول و خدمات خود محقق نمایند.

جهت دانلود کتاب الکترونیکی “CSM اندازه گیری رضایت مشتریان” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب CSM اندازه گیری رضایت مشتریان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی “CRM مدیریت ارتباط با مشتریان”

“CRM مدیریت ارتباط با مشتریان”

شرایط امروز بازار ایران
در شرایط حال حاضر ایران سازمانها باید وضعیت موجود را درک کرده و خود را با آن تطابق بدهند . شرایطی که بدون
توجه به آنها ممکن است سازمان ما و محصوالت ما به راحتی از بازار رقابت حذف گردند .

جهت دانلود کتاب الکترونیکی “CRM مدیریت ارتباط با مشتریان” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب CRM مدیریت ارتباط با مشتریان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کتاب الکترونیکی “اصول تولید و خدمات ناب”

“اصول تولید و خدمات ناب”

تولید ناب که با نام تولید تویوتا در دنیا شناخته می شود ، به مفهوم تولید و ارائه خدمات بیشتر با حذف منابع کمتر است ، بطوری که به مشتریان چیزی عرضه شود که مورد درخواست و نیاز آنها می باشد، اولین و مهمترین هدف تولید ناب صرف منابع کمتر می باشد، منابعی که معمولاً محدود هستند و برخی مواقع تهیه مجدد آنها هزینه بر و زمان بر می باشد، برخی از منابع پر اهمیت عبارتند از : زمان ، فضا ، نیروی انسانی، ماشین آلات ، مواد اولیه و …. که باید در مصرف و بکارگیری آنها نهایت دقت را نمود.

جهت دانلود کتاب الکترونیکی “اصول تولید و خدمات ناب” فرم زیر را تکمیل کنید.

کتاب اصول تولید و خدمات ناب